Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 02/2019/TT-BCT | Ban hành: 15/01/2019  |  Hiệu lực: 28/02/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Điện lựcLuật Điện lực
Collapse Luật Điện lực 2004, sửa đổi 2012Luật Điện lực 2004, sửa đổi 2012
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand An toàn trong sản xuất, truyền tải, sử dụng điệnAn toàn trong sản xuất, truyền tải, sử dụng điện
Expand Chính sách phát triển lưới điện nông thônChính sách phát triển lưới điện nông thôn
Expand Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điệnGiải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Expand Giấy phép hoạt động điện lựcGiấy phép hoạt động điện lực
Expand Hệ thống điện phân phốiHệ thống điện phân phối
Expand Hệ thống điện truyền tảiHệ thống điện truyền tải
Expand Hỗ trợ tiền điện cho một số đối tượng chính sáchHỗ trợ tiền điện cho một số đối tượng chính sách
Expand Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điệnKiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện
Expand Mua bán công suất phản khángMua bán công suất phản kháng
Expand Mua bán điện với nước ngoàiMua bán điện với nước ngoài
Expand Mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạtMẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Phát triển dự án điện mặt trờiPhát triển dự án điện mặt trời
Expand Phát triển thị trường điện lực cạnh tranhPhát triển thị trường điện lực cạnh tranh
Collapse Quy hoạch, đầu tư phát triển điện lựcQuy hoạch, đầu tư phát triển điện lực
Quyết định 06/2007/QĐ-BCT Ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
Thông tư 06/2013/TT-BCT Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió
Quyết định 2394/QĐ-BCN Về việc phân loại công suất lắp máy thủy điện nhỏ và siêu nhỏ trong tính toán quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
Quyết định 24/2014/QĐ-TTg Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam
Quyết định 2414/QĐ-TTg Điều chỉnh danh mục, tiến độ dự án điện và quy định cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư công trình điện cấp bách trong giai đoạn 2013 - 2020
Thông tư 29/2015/TT-BCT Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối
Quyết định 30/2006/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập
Thông tư 30/2015/TT-BCT Quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ
Quyết định 31/2014/QĐ-TTg Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam
Thông tư 32/2015/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn
Thông tư 32/2012/TT-BCT Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
Quyết định 37/2011/QĐ-TTg Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
Quyết định 42/2005/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực
Thông tư 43/2016/TT-BCT Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
Thông tư 43/2012/TT-BCT Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện
Thông tư 43/2013/TT-BCT Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực
Thông tư 43/2014/TT-BCT Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
Quyết định 39/2018/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
Expand Thông tư 29/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công ThươngThông tư 29/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương
Thông tư 02/2019/TT-BCT Quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
Expand Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc giaQuy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia
Expand Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc giaQuy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia
Expand Quy trình điều độ hệ thống điện quốc giaQuy trình điều độ hệ thống điện quốc gia
Expand Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năngRút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
Expand Thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong điện lựcThủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong điện lực
Expand Tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếpTiêu chuẩn, điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp
Expand Tiết kiệm điệnTiết kiệm điện
Expand Xây dựng khung giá, biểu giá phát điện, bán điệnXây dựng khung giá, biểu giá phát điện, bán điện
Expand Điều kiện, trình tự, chi phí ngừng, giảm, cung cấp điện trở lạiĐiều kiện, trình tự, chi phí ngừng, giảm, cung cấp điện trở lại
Expand Đo đếm điện năng trong hệ thống điệnĐo đếm điện năng trong hệ thống điện
Expand Giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điệnGiá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
Expand Khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc giaKhởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia
Expand Nội dung, phương pháp và trình tự nghiên cứu phụ tải điệnNội dung, phương pháp và trình tự nghiên cứu phụ tải điện
Expand Phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêuPhương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
Expand Nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điệnNội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
Expand Trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lýTrình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
Expand Giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện lựcGiá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện lực
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về điện lực (cũ)VBQPPL về điện lực (cũ)