Tạo tài khoản
 

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND | Ban hành: 04/10/2017  |  Hiệu lực: 15/10/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Số văn bản
51/2017/QĐ-UBND
Trích yếu
Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nơi ban hành
UBND tỉnh Bến Tre
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành
04/10/2017
Tham chiếu
51/2017/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/10/2017
Tham chiếu
51/2017/QĐ-UBND
Ngày hết hiệu lực một phần
15/04/2019
Tham chiếu
18/2019/QĐ-UBND