Tạo tài khoản
 

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT | Ban hành: 04/04/2019 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
Số văn bản
08/VBHN-BYT
Trích yếu
Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
Người ký
Trương Quốc Cường
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
Ngày ban hành
04/04/2019
Tham chiếu
08/VBHN-BYT
Tham chiếu
08/VBHN-BYT