Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT | Ban hành: 08/03/2019  |  Hiệu lực: 08/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Số văn bản
01/2019/TT-BTNMT
Trích yếu
Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
08/03/2019
Tham chiếu
01/2019/TT-BTNMT
Ngày có hiệu lực
08/03/2019
Tham chiếu
01/2019/TT-BTNMT