Tạo tài khoản
 

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 01/04/2019  |  Hiệu lực: 15/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ
Số văn bản
19/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ
Người ký
Nguyễn Văn Phóng
Nơi ban hành
UBND tỉnh Hưng Yên
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành
01/04/2019
Tham chiếu
19/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/04/2019
Tham chiếu
19/2019/QĐ-UBND