Tạo tài khoản
 

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 05/04/2019  |  Hiệu lực: 15/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số văn bản
18/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Người ký
Đặng Quốc Khánh
Nơi ban hành
UBND tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
05/04/2019
Tham chiếu
18/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/04/2019
Tham chiếu
18/2019/QĐ-UBND