Tạo tài khoản
 

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT | Ban hành: 30/01/2019 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Số văn bản
02/VBHN-BYT
Trích yếu
Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Người ký
Nguyễn Viết Tiến
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
Ngày ban hành
30/01/2019
Tham chiếu
02/VBHN-BYT
Tham chiếu
02/VBHN-BYT