Tạo tài khoản
 

QCVN 26: 2018/BGTVT | Ban hành: 01/03/2019| Hiệu lực: 01/09/2019 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
QCVN 26: 2018/BGTVT Về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
Số văn bản
QCVN 26: 2018/BGTVT
Trích yếu
Về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
Người ký
Nguyễn Văn Công
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành
01/03/2019
Tham chiếu
09/2019/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/09/2019
Tham chiếu
09/2019/TT-BGTVT