Tạo tài khoản
 

Nghị định 08/2019/NĐ-CP | Ban hành: 23/01/2019  |  Hiệu lực: 11/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 08/2019/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Số văn bản
08/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
23/01/2019
Tham chiếu
08/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
11/03/2019
Tham chiếu
08/2019/NĐ-CP