Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/2019/TT-VPCP | Ban hành: 09/04/2019  |  Hiệu lực: 04/06/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/2019/TT-VPCP Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số văn bản
01/2019/TT-VPCP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Người ký
Mai Tiến Dũng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Văn phòng chính phủ
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
09/04/2019
Tham chiếu
01/2019/TT-VPCP
Ngày có hiệu lực
04/06/2019
Tham chiếu
01/2019/TT-VPCP