Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 06/2019/NĐ-CP | Ban hành: 22/01/2019  |  Hiệu lực: 10/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Lâm nghiệpLuật Lâm nghiệp
Collapse Luật Lâm nghiệp 2017Luật Lâm nghiệp 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn quy định chi tiết2. Hướng dẫn quy định chi tiết
Expand Điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừngĐiều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Expand Các biện pháp lâm nghiệpCác biện pháp lâm nghiệp
Expand Quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sảnQuản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
Expand Quy chế quản lý rừngQuy chế quản lý rừng
Expand Quản lý giống cây lâm nghiệpQuản lý giống cây lâm nghiệp
Collapse Quản lý, bảo vệ, XNK động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếmQuản lý, bảo vệ, XNK động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
Nghị định 06/2019/NĐ-CP Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004
Expand Luật Bảo vệ và phát triển rừng 1991Luật Bảo vệ và phát triển rừng 1991
Expand Pháp lệnh Quy định về bảo vệ rừng 1972Pháp lệnh Quy định về bảo vệ rừng 1972
Expand VBQPPL về bảo vệ & phát triển rừng (cũ)VBQPPL về bảo vệ & phát triển rừng (cũ)
Expand Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụQuy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ