Tạo tài khoản
 

Quyết định 03/2019/QĐ-TTg | Ban hành: 15/01/2019  |  Hiệu lực: 01/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 03/2019/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Số văn bản
03/2019/QĐ-TTg
Trích yếu
Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Người ký
Vương Đình Huệ
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
15/01/2019
Tham chiếu
03/2019/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
01/03/2019
Tham chiếu
03/2019/QĐ-TTg