Tạo tài khoản
 

Quyết định 17/2019/QĐ-TTg | Ban hành: 08/04/2019  |  Hiệu lực: 22/05/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 17/2019/QĐ-TTg Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu
Số văn bản
17/2019/QĐ-TTg
Trích yếu
Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
08/04/2019
Tham chiếu
17/2019/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
22/05/2019
Tham chiếu
17/2019/QĐ-TTg