Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Quyết định 17/2019/QĐ-TTg | Ban hành: 08/04/2019  |  Hiệu lực: 22/05/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Đấu thầuLuật Đấu thầu
Collapse Luật Đấu thầu 2013Luật Đấu thầu 2013
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị định 30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Quyết định 17/2019/QĐ-TTg Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu
Expand Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầuHoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
Expand Hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranhHồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Expand Lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầuLập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Expand Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầuLập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
Expand Lựa chọn nhà thầuLựa chọn nhà thầu
Expand Đấu thầu mua sắm hàng hóaĐấu thầu mua sắm hàng hóa
Expand Đấu thầu mua sắm trang thiết bị làm việc của cơ quan nhà nướcĐấu thầu mua sắm trang thiết bị làm việc của cơ quan nhà nước
Expand Đấu thầu mua thuốc và dược liệuĐấu thầu mua thuốc và dược liệu
Expand Đấu thầu thiết kế, chế tạo thiết bị phụ nhà máy nhiệt điệnĐấu thầu thiết kế, chế tạo thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện
Expand Đấu thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắpĐấu thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp
Expand Đấu thầu thực hiện dịch vụ tư vấnĐấu thầu thực hiện dịch vụ tư vấn
Expand Đấu thầu thực hiện dự án có sử dụng đấtĐấu thầu thực hiện dự án có sử dụng đất
Expand Đấu thầu thực hiện dự án đối tác công tưĐấu thầu thực hiện dự án đối tác công tư
Expand Giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầuGiám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
Expand Mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng  bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nướcMời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước
Expand Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ côngGiao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Đấu thầu 2005Luật Đấu thầu 2005
Expand Quy chế đấu thầu 1996, 1999Quy chế đấu thầu 1996, 1999
Expand VBQPPL về đấu thầu (cũ)VBQPPL về đấu thầu (cũ)